PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OPUTUBRO 2020 – REMATE DOS SUBMINISTROS E INSTALACIÓNS EFECTUADOS PARA A RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS.

Pola empresa “TECNOLOGÍA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L. (TECNOGALL)” rematáronse os subministros e instalacións para a “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019). Os as liñas de iluminación sobre as que […]

OUTUBRO 2020 – REMATE DOS SUBMINISTROS E INSTALACIÓNS EFECTUADOS PARA A RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS.

Pola empresa “TECNOLOGÍA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L. (TECNOGALL)” rematáronse os subministros e instalacións para a “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019). Os as liñas de iluminación sobre as que […]