PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2020 – BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E PERSOAL ADMINISTRATIVO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDEDOR II”

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E PERSOAL ADMINISTRATIVO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDEDOR II” Estas bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigos 10º e 12º da Orde do 27 de decembro de 2019 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as bases reguladoras […]

OUTBRO 2020 – ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO MELLORA CAPA RODADURA VIAL ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VILA DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do […]

OUTUBRO 2020 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº1 APERTURA ARQUIVOS ELECTRÓNICOS PRESENTADOS NA LICITACIÓN DAS OBRAS DE LOTE 1: MELLORAS CENTRO SAÚDE E LOTE 2: ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE.

No enlace que se xunta poderán descargar a “ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 1 PARA A APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADOS NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE LOTE_1: MELLORAS NO CENTRO DE SAÚDE E LOTE_2 ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE“, celebrada o día 20/10/2020. DESCARGAR ACTA MESA Nº 1 En […]

OUTUBRO 2020 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-1263, de data 21/10/2020, adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DO VIAL DE ACCESO ÁS DEPURADORAS POLA COSTA”, á empresa “NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.”, que as executará polo prezo e mellora seguinte: Empresa Prezo Ive engadido Baixa Execución mellora NEMESIO ORDOÑEZ, S.A. 67.666,20 30.642,97 Si (*) […]