PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL “LUIS REI”.

Pola empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.” veñen de rematarse as obras de “REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL “LUIS REI””, que foron financiados ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019). Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado […]

OUTUBRO 2020 – REMATE DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

Pola empresa “SIELVIGO, S.L.” veñen de rematarse as obras de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018).   Adxudicataria: Sielvigo, S.L. Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 75.319,98 66.783,74 […]

OUTUBRO 2020 – FINALIZACIÓN DOS TRABALLOS DE DOTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADE Á GARDERÍA MUNICIPAL. CAPÍTULOS 1 E 3

Pola empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.” veñen de rematarse os investimentos para a “DOTACIÓN MEDIDAS SEGURIDADE Á GARDERÍA MUNICIPAL Memoria-Valorada Capítulo 1 e 3”, que foron financiados ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019). O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo […]

OUUBRO 2020 – APROBACIÓN DO PADRÓN DE AUGA 2020 3T

Expediente 4227/2020 SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. A N U N C I O Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 3º trimestre 2020. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión […]

OUTUBRO 2020 – CONVALIDACIÓN DA RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/022

Asunto: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/022 SUPLEMENTO DE CRÉDITO CONVALIDACIÓN DA RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2020/MOD/022 O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 24 de setembro de 2020, convalidou a Resolución da Alcaldía, número 2020-1083 de data 09/09/2020, de aprobación da modificación orzamentaria 2020/MOD/022 do Orzamento en vigor, na modalidade […]

OUTUBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO -RESIDUAIS E PLUVIAIS- NO LUGAR DE RÍO DA UCHA – CORVILLÓN

Pola empresa “JESÚS POMBO VIDAL, S.L.” veñen de rematarse as obras de “MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN”. A referidas obras foron financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019). O que se fai público […]

OPUTUBRO 2020 – REMATE DOS SUBMINISTROS E INSTALACIÓNS EFECTUADOS PARA A RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS.

Pola empresa “TECNOLOGÍA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L. (TECNOGALL)” rematáronse os subministros e instalacións para a “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019). Os as liñas de iluminación sobre as que […]

OUTUBRO 2020 – REMATE DOS SUBMINISTROS E INSTALACIÓNS EFECTUADOS PARA A RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS.

Pola empresa “TECNOLOGÍA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L. (TECNOGALL)” rematáronse os subministros e instalacións para a “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019). Os as liñas de iluminación sobre as que […]

OUTUBRO 2020 – ANUNCIO LICITACIÓN DO CONTRATO EXECUCIÓN DAS OBRAS DE COMEDOR ESCOLAR NO CEIP SAN TOME DE CAMBADOS

O 23 de outubro, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato para levar a cabo o “Execución das obras de comedor escolar no CEIP San Tóme de Cambados (Pontevedra)” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte:  PREMER Título Versión Estado Descarga […]

OUTUBRO 2020 – ANUNCIO LICITACIÓN DO CONTRATO DO PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DE A CALZADA

O 23 de outubro, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato para levar a cabo o “PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DE A CALZADA” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte:  PREMER A presentación de ofertas realizarase a […]