PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2020 – PLENO ORDINARIO SETEMBRO

SETEMBRO 2020 – PLENO ORDINARIO SETEMBRO

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 24 de setembro de 2020 ás 21:00
2ª convocatoria: 28 de setembro de 2020 ás 21:00
Lugar SALON DE SESIONS (Non admite a participación de público por mor das medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19)
Non admite participación a distancia
SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado.
TERCEIRO. Que se fixe a seguinte orde do día:
ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 30/07/2020 (Expte. PLN/2020/9)
2. Expediente 1645/2020. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos 3/202
3. Expediente 3794/2020. Convalidación da Resolución de aprobación do Expte. de modificación orzamentaria 2020/MOD/022 mediante suplemento de crédito por importe de 67.869,50 €
4. Expediente 3875/2020. Modificación de Ordenanzas Fiscais para o ano 2021: ABASTECEMENTO
5. Expediente 3788/2020. Modificación Ordenanzas Fiscais para o ano 2021: SANEAMENTO
6. Expediente 2813/2019. Proposición establecemento dedicacións parciais da Corporación
7. Expediente 2187/2020. Proposta do P.P. en apoio do sector do viño galego.-
8. Expediente 2808/2020. Proposta do P.P. solicitando que non peche a oficina do I.S.M. de Cambados, que se atenda presencialmente en Capitanía Marítima e se aumente a plantilla do I.S.M. e Capitanía Marítima.-
9. Expediente 2836/2020. Proposta de goberno instando á Consellería de Educación da Xunta a que os colexios de Cambados poidan ter un ensino de calidade e seguro para o curso 2020/2021.-
10.Expediente 2838/2020. Proposta de goberno instando ao Sergas a situar en Cambados a base da ambulancia medicalizada do Salnés.
11.Expediente 2908/2020. Proposta de Cambados Pode para tramitación de contratación e mellora da capa de rodadura do vial a Xesteira -Castrelo.-
12.Expediente 2909/2020. Proposta do B.N.G. para retirada do protocolo Covid, da Xunta de Galiza, do inicio do próximo curso escolar.-
13.Expediente 3832/2020. Proposta do PsdeG-PSOE en relación coa deficiente xestión do comezo do curso escolar por parte da Xunta de Galicia
14.Expediente 3859/2020. Proposta de Somos Cambados en apoio e visibilidade do colectivo das persoas trans
B) Actividade de control
15.Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (Do 28/07/2020 ata o 20/09/2020)
C) Rogos e preguntas