PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2020 – Anuncio proposta de creacion de lista de reserva de operario de servizos

SETEMBRO 2020 – Anuncio proposta de creacion de lista de reserva de operario de servizos

ANUNCIO DA RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR POLA QUE SE PROPÓN A CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA PARA O NOMEAMENTO INTERINO DE POSTOS DA ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS, PERSOAL DE OFICIOS, AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS, PRAZA DE OPERARIO SERVIZOS

Faise público que o Tribunal Cualificador, en sesión de 22.09.2020, resolveu as alegacións presentadas polos interesados fronte aos resultados provisionais da fase de concurso co seguinte resultado

Anuncio proposta de creacion de lista de reserva de operario de servizos