PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2020 – COBRANZA PADRÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR XULLO 2020

COBRANZA PADRÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR XULLO 2020 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO […]

SETEMBRO 2020 – Anuncio proposta de creacion de lista de reserva de operario de servizos

ANUNCIO DA RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR POLA QUE SE PROPÓN A CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA PARA O NOMEAMENTO INTERINO DE POSTOS DA ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS, PERSOAL DE OFICIOS, AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS, PRAZA DE OPERARIO SERVIZOS Faise público que o Tribunal Cualificador, en sesión de 22.09.2020, resolveu as alegacións presentadas polos […]

SETEMBRO 2020 – PLENO ORDINARIO SETEMBRO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 24 de setembro de 2020 ás 21:00 2ª convocatoria: 28 de setembro de 2020 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS (Non admite a participación de público por mor das medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19) Non admite participación […]