PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS” LOTE 1.- 1. CAMIÑO DE A PEDREIRA-CRUCEIRO. 2. CAMIÑO DE O CRUCEIRO. 3. RÚA CAPITANA-SABUGUEIRO. 4. TRAVESÍA SANTA MARIÑA. 5. RUA DO CASTRO. 6. RAMAL AVDA. VILARIÑO. 7. TRAMO RUA NOVA

SETEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS” LOTE 1.- 1. CAMIÑO DE A PEDREIRA-CRUCEIRO. 2. CAMIÑO DE O CRUCEIRO. 3. RÚA CAPITANA-SABUGUEIRO. 4. TRAVESÍA SANTA MARIÑA. 5. RUA DO CASTRO. 6. RAMAL AVDA. VILARIÑO. 7. TRAMO RUA NOVA

Pola empresa “EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L. veñen de rematarse as obras “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS”, incluídas no LOTE Nº 1, que comprendían o pavimentado dos viais seguintes:

1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro. 4. Travesía Santa Mariña. 5. Rua do Castro. 6. Ramal Avda. Vilariño. 7. Tramo Rua Nova.

As mencionadas obras atopábanse financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados., 17 de setembro de 2020.