PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS” LOTE 1.- 1. CAMIÑO DE A PEDREIRA-CRUCEIRO. 2. CAMIÑO DE O CRUCEIRO. 3. RÚA CAPITANA-SABUGUEIRO. 4. TRAVESÍA SANTA MARIÑA. 5. RUA DO CASTRO. 6. RAMAL AVDA. VILARIÑO. 7. TRAMO RUA NOVA

Pola empresa “EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.” veñen de rematarse as obras “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS”, incluídas no LOTE Nº 1, que comprendían o pavimentado dos viais seguintes: 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro. 4. Travesía Santa Mariña. 5. Rua do Castro. 6. Ramal Avda. Vilariño. 7. […]