PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2020 – ANUNCIO RESULTADOS PROVISIONAIS FASE DE CONCURSO LISTA DE RESERVA DE OPERARIO DE SERVIZOS

SETEMBRO 2020 – ANUNCIO RESULTADOS PROVISIONAIS FASE DE CONCURSO LISTA DE RESERVA DE OPERARIO DE SERVIZOS

ANUNCIO RESULTADOS PROVISIONAIS FASE DE CONCURSO LISTA DE RESERVA DE OPERARIO DE SERVIZOS

Anuncio méritos lista de reserva operarios

NUMERO – APELIDOS E NOME – EXPERIENCIA – CURSOS – TOTAL
1 Alvarez López, Fernán 3,00 1,00 4,00
2 Alvarez Otero, Javier 3,00 1,00 4,00
3 Bendaña Couse José Luís 0,00 1,00 1,00
4 Casal Señoráns, Iván 0,00 0,00 0,00
5 Charlin González, Pablo 0,00 0,00 0,00
6 Chorén Miguel, Millán 0,00 0,60 0,60
7 Corbacho Rodríguez, Albino 3,00 0,00 3,00
8 Cores Ordoñez Santiago 0,00 0,00 0,00
9 Currá González, Inés 3,00 1,00 4,00
10 Falcón Chantada, Alejandro 0,00 0,00 0,00
11 Galiñanes Oubiña, Javier 1,40 0,30 1,70
12 Marín González Iván 0,00 0,00 0,00
13 Meis González Vicente 0,00 0,00 0,00
14 Méndez Iglesias, Alejandro 0,00 0,00 0,00
15 Molares Posada, José Angel 0,00 0,00 0,00
16 Nogueira López, María Yolanda 1,80 0,50 2,30
17 Vieites Rodrigues, Christian 1,80 0,50 2,30

O Tribunal Cualificador outorga aos aspirantes prazo de cinco días hábiles a contar desde o seguinte á publicación do presente anuncio (ata o 16.09.2020) pudendo achegar, en concepto de emenda e para a súa avaliación, aqueles documentos que acrediten méritos presentados ou alegados na solicitude de participación que non se consideraron suficientemente acreditados de acordo coas Bases do proceso selectivo.
De acordo coa Base sexta, en ningún caso se avaliarán méritos que non se aportaran ou alegaran coa solicitude de participación do proceso selectivo.