PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2020 – Anuncio resultados proba práctica lista de reserva operario de servizos

SETEMBRO 2020 – Anuncio resultados proba práctica lista de reserva operario de servizos

ANUNCIO
En cumprimento do número sexto das Bases para conformar unha lista de reserva para o nomeamento temporal de funcionarios interinos integrados na escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza de operario de servizos, anúncianse os resultados da fase de oposición (proba práctica) dos/as aspirantes presentados/as:

Anuncio resultados proba práctica lista de reserva operario de servizos