PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2020 – Anuncio resultados proba práctica lista de reserva operario de servizos

Anuncio resultados proba práctica lista de reserva operario de servizos DECRETO 2020-1051 [Resoluc. correc. DECRETO 2020-0961 [Lista definitiva de admitidos e excluidos lista de reserva de operario de servizos]]

SETEMBRO 2020 – Anuncio resultados proba práctica lista de reserva operario de servizos

ANUNCIO En cumprimento do número sexto das Bases para conformar unha lista de reserva para o nomeamento temporal de funcionarios interinos integrados na escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza de operario de servizos, anúncianse os resultados da fase de oposición (proba práctica) dos/as aspirantes presentados/as: Anuncio resultados […]