PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2020 – ANUNCIO de convocatoria para cubrir unha praza de oficial de administración (OEP/2017), por quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira.

ANUNCIO No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO) número 140, do 23 de xullo de 2020, publicáronse as bases para a cobertura en quenda libre e por persoal funcionario de carreira dunha vacante de oficial de administración (OEP/2017). Mediante a Resolución da Alcaldía do 18 de xuño de 2020 convocouse proceso selectivo para a […]

SETEMBRO 2020 – Medidas de Prevención e Hixiene Covid-19 E nomeamento persoal colaborador selección lista de reserva operario de servizos

Resolución nomeamento persoal colaborador selección lista de reserva operario de servizos De acordo coas Bases e a convocatoria da selección de prazas de operario de servizos, mediante lista de reserva. Vista a Resolución da Alcaldía do 04.06.2020 pola que se aprobaron as Bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas […]