PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2020 – COBRANZA LIXO PRAZA 2 TRIMESTRE 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS correspondentes a […]

AGOSTO 2020 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 2 TRIMESTRE 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PLAZA DE ABASTOS correspondentes a Remesa: PADRON PRAZA 2 TRIMESTRE […]

AGOSTO 2020 – ANUNCIO DE COBRANZA DO I.A.E. cuotas nacionais e provinciais Cambados.

Anuncio IAE CAMBADOS 2020 ANUNCIO DE COBRANZA DO I.A.E. cuotas nacionais e provinciais Cambados. 20200826_Publicación_Anuncio_Anuncio cobranza IAE C. nacionais e provinciais Cambados