PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2020 – ACTA TRIBUNAL 25.08.2020 SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE CULTURA (2 CONVOCATORIA)

ACTA TRIBUNAL 25.08.2020 SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE CULTURA (2 CONVOCATORIA) ACTA TRIBUNAL 25.08.2020 SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE CULTURA (2 CONVOCATORIA) RESOLUCIÓN ALCALDÍA LISTA DEFINITIVA PROCESO DE SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE CULTURA (2 CONVOCATORIA). RESOLUCIÓN ALCALDÍA LISTA DEFINITIVA PROCESO DE SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE […]

AGOSTO 2020 – Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “REFORMA DO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría 2.Obxecto do contrato: “REFORMA DO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED” a)Tipo: Obra b)CPV: 45442110-1 Traballos […]