PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2020 – DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DOS CAPÍTULOS 1 E 3 DA MEMORIA VALORADA DE INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE NA GARDERÍA MUNICIPAL” E DA FORMULACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

AGOSTO 2020 – DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DOS CAPÍTULOS 1 E 3 DA MEMORIA VALORADA DE INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE NA GARDERÍA MUNICIPAL” E DA FORMULACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DOS CAPÍTULOS 1 E 3 DA MEMORIA VALORADA DE INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE NA GARDERÍA MUNICIPAL” E DA FORMULACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

DILIXENCIA APERTURA ARQUIVOS ELECTRÓNICOS E FORMULACIÓND E PROPOSTAS DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS INSTALACIÓNS SEGURIDADE GARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL