PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0986, de data 19/08/2020, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”, á empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TRES TORRES 2010, S.L.”, que as executará polo prezo e mellora seguinte:   Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 33.579,98 30.000,00 […]