PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2020 – DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS DAS OBRAS DE “REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED”

AGOSTO 2020 – DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS DAS OBRAS DE “REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED”

No arquivo que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA de apertura das ofertas economicas (arquivos electrónicos), presentadas polas empresas ao procedemento de contratación menor das obras de “REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED” e da formulación ao órgano de contratación de proposta de adxudicación, se procede.

DILIXENCIA APERTURA ARQUIVOS ELECTRÓNICOS E FORMULACIÓND E PROPOSTAS DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED