PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2020 – Anuncio convocatoria selección (2) auxiliares de cultura Plan Concellos Liña 3 (Ampliación de Oferta)

ANUNCIO Mediante Resolución da Alcaldía do 09.06.2020 aprobáronse as Bases para contratar por concurso 26 postos de traballo como persoal laboral de duración determinada de acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos da Deputación Provincial de Pontevedra (Plan Concellos) 2020 e ao amparo da liña 3. Emprego para a […]