PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3 DAR CONTA DOS INFORMES DOS TÉCNICOS ÁS OFERTAS E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, EN RELACIÓN CO CONTRATO PARA A “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS”

No enlace que se xunta poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3, estendida o día 31/07/2020, co obxecto de dar conta dos informes do técnicos ás ofertas e formular proposta de adxudicación, se procede, en relación co contrato mixto (subministro/obras) para a “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS” […]