PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”. AGADER 2020-2021

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0857, de data 29/07/2020, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”, á empresa “COVSA”, que as executará polo prezo e mellora seguinte:   Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 33.001,17 31.846,13 21% IVE 6.930,25 6.687,69 Prezo 39.931,42 […]