PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE-CORVILLÓN. AGADER 2020-2021

Por Decreto de Alcaldía 2020-0826, de data 22/07/2020, adxudicouse o contrato menor do servizo de “CONTROL CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”, á empresa “EUROTEC, INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.”, polo prezo de: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 921,83 525,00 21% IVE 193,58 110,25 […]