PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2020 – DILIXENCIA DE VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓN DOS TRABALLOS DE CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑOS DE TRAGOVE – CORVILLÓN. AGADER 2020-2021

XULLO 2020 – DILIXENCIA DE VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓN DOS TRABALLOS DE CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑOS DE TRAGOVE – CORVILLÓN. AGADER 2020-2021

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA DE VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓNS DOS TRABALLOS DE CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑOS DE TRAGOVE – CORVILLÓN”, estendida o día 21/07/2020.

Os traballos atópanse subvencionados polo AGADER ao abeiro da RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 21 de xullo de 2020