PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – COMUNICADO CORTE DE RÚAS O TRÁFICO

O Concello de Cambados informa das medidas de restrición a circulación no casco urbano, cortes de tráfico motorizado que supoñen unha modificación do réxime normal de utilización da vía pública. Estas son en relación a celebración dó Mercado Municipal nas medidas de seguridade a adoptar ante a grave crise sanitaria. Dentro das competencias dos alcaldes […]

XULLO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0818, de data 21 de xullo de 2020, adxudicouse o contrato das obras de “REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL”, á empresa “CONSTRUCCIONES 3 TORRES 2010, S.L.”. A Resolución de adxudicación poderase […]

XULLO 2020 – DILIXENCIA DE VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓN DOS TRABALLOS DE CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑOS DE TRAGOVE – CORVILLÓN. AGADER 2020-2021

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA DE VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓNS DOS TRABALLOS DE CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑOS DE TRAGOVE – CORVILLÓN”, estendida o día 21/07/2020. Os traballos atópanse subvencionados polo AGADER ao abeiro da RESOLUCIÓN do 19 de decembro […]