PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – Resolución nomeamento de (2) traballadoras para a oficina de turismo

Vistas as Bases e a convocatoria para a contratación de Persoal nas Oficinas deTurismo, do Concello de Cambados, en réxime laboral temporal a tempo parcial (30horas semanais), na modalidade de contrato eventual por circunstancias da producción,para a realización de tarefas de información e atención turística. 2.Reunido o Tribunal Cualificador en data de 14.07.2020 obtéñense os […]

XULLO 2020 – ANUNCIOZONA DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA DE OUBIÑA-2º SECTOR (CAMBADOS- PONTEVEDRA)

lANUNCIOZONA DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA DE OUBIÑA-2º SECTOR (CAMBADOS- PONTEVEDRA)EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PROXECTO DE OBRAS Consonte co artio 63.2 da Lei 4/2015, de 17 de xuño, de mellora da estruturaterritorial airaria de Galicia comunícase a todas as persoas propietarias e interesadasen xeral quevai estar exposto ao público o Proxecto de camiños secundarios emellora da capa de […]

XULLO 2020 – BANDO DA ALCALDÍA RECOMENDACIÓN E ADVERTENCIA DE NON CELEBRAR FESTAS PRIVADAS NAS DATAS PREVISTAS PARA A CELEBRACIÓN DA FESTA DO ALBARIÑO

BANDO DA ALCALDÍA RECOMENDACIÓN E ADVERTENCIA DE NON CELEBRAR FESTAS        PRIVADAS  NAS DATAS PREVISTAS  PARA A CELEBRACIÓN                               DA  FESTA DO ALBARIÑO                                   (29-30-31 DE XULLO E 1-2 DE AGOSTO)                                                                                                                                    A Alcaldesa  do Concello de Cambados Fátima Abal Roma DISPOÑO                                                                       Como prevención dos brotes de Covid-19,  o Concello anuncia que vanse controlar […]