PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO CONCELLO DE CAMBADOS

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo convocatoria Extraordinaria
Motivo: “Solicitude de celebración de Pleno Extraordinario por parte dunha cuarta parte do número legal de membros da Corporación”

Data e hora 1ª convocatoria:
16 de xullo de 2020 ás 21’00 horas
2ª convocatoria: 20 de xullo de 2020 ás 21’00 horas

Lugar SALÓN DE SESIÓNS
Non se admite participación a distancia (Deberá darse cumprimento ás medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19)
SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado.
TERCEIRO. Que se fixe a seguinte orde do día:

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva:
Expediente 2357/2020. Cambios planteados polo Ministerio de Transición Ecolóxica nas concesións de dominio público marítimo terrestre

DECRETO CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO