PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA PAVIMENTOS PATIOS EXTERIORES ESCOLA INFANTIL – GARDERÍA

XULLO 2020 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA PAVIMENTOS PATIOS EXTERIORES ESCOLA INFANTIL – GARDERÍA

Pola empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.” rematáronse as obras de MELLORA DE PAVIMENTOS DOS PATIOS EXTERIORES DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL – GARDERÍAfinanciadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.