PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2020 – ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2018-2019”.

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante:  ENLACE A PLATAFORMA CONTRATOS GALICIA

2.Obxecto do contrato:

RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45316100-6

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado abreviado.

4.Valor estimado do contrato: 75.319,98 €

5.Presuposto base de licitación: 91.137,18 €

6.Número de ofertas recibidas: (10)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (10)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 23/03/2020

b)Data de formalización do contrato: 26/06/2020

c)Nome do contratista adxudicatario: SIELVIGO, S.L.

d)Importe de adxudicación:

Importe neto: 66.783,74 €.

Importe total euros: 80.808,33 €

e)Vantaxes da oferta adxudicataria:

Baixa: 10.328,85 €.

Execución mellora 1: 800,00 €. Mellora 2: 2.700,00 € Mellora 3: 1.500,00 €

Cambados, 9 de xullo de 2020.