PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – ANUNCIO FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS – VILARIÑO

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “INSTALACIÓN DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS – VILARIÑO 2019000302_PC2019” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría 2.Obxecto do contrato: “INSTALACIÓN DE SANEAMENTO EN COVAS DE […]

XULLO 2020 – ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2018-2019”. 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita […]

XULLO 2020 – ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO “INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO)”

Anuncio de Formalización de Contrato Faise público o anuncio de formalización do contrato de “INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO)” subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra. 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambadosa)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría 2.Obxecto do contrato: “INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E […]

XULLO 2020 – ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN PC2018-2019

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORA SANEAMENTO EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN” PLAN CONCELLOS 2018-2019” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante:     PLATAFORMA CONTRATOS […]

XULLO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0665, de data 23/06/665, adxudicáronse as obras de  “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, á empresa SIELVIGO, S.L, polo prezo que se indica no cadro seguinte: DESCARGAR DECRETO DE ALCALDÍA Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 75.319,98 66.783,74 21% IVE 15.817,20 14.024,59 Prezo 91.137,18 80.808,33 […]

XULLO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A “INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO)”

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0744, de data 08/07/2020, adxudicáronse as obras de  “INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO)”, á empresa ESTEO TÉCNICA NA CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN, S.L, polo prezo que se indica no cadro seguinte: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 8.328,81 8.180,00 21% IVE 1.749,05 1.717,80 […]

XULLO 2020 – Anuncio da Resolucion do Tribunal Cualificador Plan Concellos 2020 Liña 3 Posto de Limpador/a

Anuncio da Resolución do Tribunal Cualificador para prover vinteseis (26) postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020 e ao amparo da liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos […]