PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – Anuncio Imposto Bens Inmobles 2020

EXPOS. PÚBLICA LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA, URBANA E DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO EXERCICIO 2020 E A SÚA COBRANZA Anuncio – Imposto Bens Inmobles 2020

XULLO 2020 – Anuncio resultados proceso selectivo Plan Concellos Liña 3 e proposta de contratación

Anuncio da Resolución do Tribunal Cualificador para prover vinteseis (26) postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020 e ao amparo da liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizosmunicipais […]