PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2020 – Lista definitiva de admitidos e excluídos Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020)

Resolución da Alcaldía Expediente 1763/2020 De acordo coas Bases e a convocatoria do Plan Concellos 2020 dentro da liña 3 Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. Vista a Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de pola que se concedeu una subvención a este Concello para a contratación de 26 traballadores […]