PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – Anuncio resultados proba práctica Educador/a Social

XUÑO 2020 – Anuncio resultados proba práctica Educador/a Social

ANUNCIO
En cumprimento do número sexto das Bases para conformar unha lista de reserva para o nomeamento temporal de persoal interino da Escala de Administración Especial; Subescala Técnica (Grupo “A”; Subgrupo “A2”); posto de Educador/a Social, anúncianse os resultados da fase de oposición (proba práctica) das aspirantes presentadas:

1 Almudena Cores Díaz 10,00
2 Paula Serantes Posse 10,25
3 Miriam Búa Lores Non Apta
4 Cecilia Prieto Viéitez 10,00
5 Natalia Sisto Caserto 11,00
6 Alicia Parada López 16,60
7 Miriam Portela Covelo Non Apta
8 Zaida Martínez Cores 10,00

Anuncio resultados proba práctica Educador_a Social