PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

Por Decreto da Alcaldía nº 2020/0665, de data 23/06/2020, adxudicouse o contrato das obras de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, á empresa “SIELVIGO, S.L.”, que as executará polo prezo e melloras seguintes: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 75.319,98 66.783,74 21% IVE 15.817,20 14.024,59 Prezo 91.137,18 80.808,33 Baixa […]

XUÑO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN

Por Decreto da Alcaldía nº 2020/0667, de data 23/06/2020, adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN”, á empresa “JESÚS POMBO VIDAL, S.L.”, que as executará polo prezo e melloras seguintes: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 66.074,38 61.250,95 21% IVE 13.875,62 12.862,70 […]

XUÑO 2020 – Anuncio resultados proceso selectivo lista Educador Social e convocatoria de entrevista curricular

ANUNCIO Expediente de lista de reserva para o nomeamento temporal de persoal interino integrado na escala de Administración especial; subescala técnica (Grupo “A”; Subgrupo “A2”); posto de Educador/a Social no Concello de Cambados. En cumprimento da Base sexta do proceso selectivo faise pública a relación de aspirantes que aprobaron o proceso selectivo coas puntuacións obtidas: […]

XUÑO 2020 – Anuncio resultados proba práctica Educador/a Social

ANUNCIO En cumprimento do número sexto das Bases para conformar unha lista de reserva para o nomeamento temporal de persoal interino da Escala de Administración Especial; Subescala Técnica (Grupo “A”; Subgrupo “A2”); posto de Educador/a Social, anúncianse os resultados da fase de oposición (proba práctica) das aspirantes presentadas: 1 Almudena Cores Díaz 10,00 2 Paula […]

XUÑO 2020 – CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A SELECCIÓN INTERINA DE POSTOS DE OPERARIO DE SERVIZOS

CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A SELECCIÓN INTERINA DE POSTOS DE OPERARIO DE SERVIZOS ANUNCIO Mediante Resolución da Alcaldía deste Concello aprobáronse as bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección interina de postos de Operario de Servizos. O prazo de presentación de solicitudes é de sete días naturais contados a […]

XUÑO 2020 – SELECCIÓN DE DOUS (2) TRABALLADORES /AS PARA AS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DE CAMBADOS EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL

SELECCIÓN DE DOUS (2) TRABALLADORES /AS PARA AS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DE CAMBADOS EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL ANUNCIO Mediante Resolución de Alcaldía aprobáronse as bases para a selección de dous (2) traballadores /as para as oficinas de turismo do Concello de Cambados en réxime laboral temporal a tempo parcial (30 […]