PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, SE PROCEDE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2020 – DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, SE PROCEDE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

No enlace que se xunta poderán acceder á DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á OFERTA INCURSA EN BAIXA DESPROPORCIONADA E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, SE PROCEDE, EN RELACIÓN CO CONTRATO DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, estendida no día de hoxe.

DESCARGAR DILIXENCIA

Cambados, 16 de xuño de 2020.