PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2020 – DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, SE PROCEDE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

No enlace que se xunta poderán acceder á DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á OFERTA INCURSA EN BAIXA DESPROPORCIONADA E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, SE PROCEDE, EN RELACIÓN CO CONTRATO DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, estendida no día […]

XUÑO 2020 – ANUNCIO DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE VINTESEIS POSTOS DE TRABALLO COMO PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA A TEMPO PARCIAL

ANUNCIO DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE VINTESEIS POSTOS DE TRABALLO COMO PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA A TEMPO PARCIAL Mediante Resolución da Alcaldía do 06 de xuño de 2020 aprobáronse as Bases para a contratación de vinteséis (26) postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases […]