PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2020 – DECRETO 2020-0607. RESOLUCIÓN ALCALDÍA ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR INSTALACIÓNS DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS VILARIÑO

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0607, de data 09/06/2020, adxudicouse o contrato menor das obras de “INSTALACIÓNS DE SANEAMENTO EN COVAS DE LOBOS-VILARIÑO”, á empresa “GRUPORESA, S.L.”, que as executará polo prezo de: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 39.636,49 € 35.563,95 21% IVE 8.323,66 € 7.468.43 Prezo 47.960,15 € 43.032,38 Baixa 4.927,77 […]