PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – DILIXENCIA Nº 2 DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL EN RELACIÓN CO CONTRATO DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”

XUÑO 2020 – DILIXENCIA Nº 2 DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL EN RELACIÓN CO CONTRATO DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA Nº 2 dando conta do informe-valoración do Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresa que tomaron parte no procedemento aberto simplificado abreviado para  a contratación das obras de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”

DESCARGAR