PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – DILIXENCIA Nº 2 DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO EN RÍO DA UCHA-PARROQUIA DE CORVILLÓN”

XUÑO 2020 – DILIXENCIA Nº 2 DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO EN RÍO DA UCHA-PARROQUIA DE CORVILLÓN”

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA Nº 2 DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL ás ofertas presentadas polas empresas participantes no procedemento de licitación aberto simplificado abreviado das obras de “MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA-CORVILLÓN”.

As devanditas obras atópanse financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019)

DESCARGAR