PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN N.º 2 PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS POLAS EMPRESAS ÁS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS” LOTE 1 E LOTE 2

XUÑO 2020 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN N.º 2 PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS POLAS EMPRESAS ÁS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS” LOTE 1 E LOTE 2

No enlace que se xunta, poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2, celebrada no día de hoxe 08/06/2020, para dar conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento licitación aberto simplicado con división en lotes (lote 1 e lote 2) para a contratación das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS“, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019).

DESCARGAR