PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2020 – ANUNCIO COBRANZA T.CONSERVATORIO DE MÚSICA 3 TRIMESTRE CURSO 2019-2020

ANUNCIO COBRANZA T.CONSERVATORIO DE MÚSICA 3 TRIMESTRE CURSO 2019-2020 20200608_ANUNCIO BOPPO CONSERVATORIO MUSICA 3 TRIMESTRE 2019-20

XUÑO 2020 – ANUNCIO COBRANZA T. ESCOLA DE MUSICA 3 TREIMESTRE CURSO 2019-2020

ANUNCIO COBRANZA T. ESCOLA DE MUSICA 3 TREIMESTRE CURSO 2019-2020 20200608_ANUNCIO BOPPO ESCOLA MUSICA 3 TRIMESTRE 2019-20

XUÑO 2020 – Lista de admitidos/as e excluídos/as, designación de Tribunal Cualificador e determinación do lugar, data e hora para a realización da proba práctica do proceso selectivo para a formación dunha lista de reserva de Educador/a Social

Lista de admitidos/as e excluídos/as, designación de Tribunal Cualificador e determinación do lugar, data e hora para a realización da proba práctica do proceso selectivo para a formación dunha lista de reserva de Educador/a Social. Aprobación da lista de admitidos e excluídos, designación de Trtibunal Cualificador e determinación do lugar, data e hora para a […]

XUÑO 2020 – Alzamento Suspensión Procesos Selectivos

Alzamento Suspensión Procesos Selectivos 20200601_Resolución_Alzamento Suspension Procesos Selectivos]

XUÑO 2020 – Apertura Prazo Matrícula Escola Infantil

Apertura Prazo Matrícula Escola Infantil 20200601_Outros_Apertura Prazo Matrícula Escola Infantil

XUÑO 2020 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN N.º 2 PARA DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL ÁS OFERTAS PRESENTADAS POLAS EMPRESAS ÁS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS” LOTE 1 E LOTE 2

No enlace que se xunta, poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2, celebrada no día de hoxe 08/06/2020, para dar conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento licitación aberto simplicado con división en lotes (lote 1 e lote 2) para a contratación das obras […]

XUÑO 2020 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) LOTE_1 E LOTE_2 DAS OBRAS DE “MELLORA DA CAPA RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS”

No enlace que se xunta, poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o día 4 de xuño de 2020, co obxecto de aperturar os sobres únicos (arquivos electrónicos), presentados polas empresas que concorreron ao procedemento de licitación  das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS”, (LOTES: nº 1 e […]

XUÑO 2020 – ANUNCIO LICITACIÓN CONTRATO MIXTO (SUBMINISTRO-OBRAS) PARA A RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato mixto (subministro/obras) para a “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: PREMER A presentación de ofertas realizarase a traves […]

XUÑO 2020 – DILIXENCIA Nº 2 DAR CONTA DO INFORME-VALORACIÓN DO TÉCNICO MUNICIPAL EN RELACIÓN CO CONTRATO DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA Nº 2 dando conta do informe-valoración do Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresa que tomaron parte no procedemento aberto simplificado abreviado para  a contratación das obras de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS” DESCARGAR