PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MAIO 2020 -PLENO ORDINARIO MAIO

MAIO 2020 -PLENO ORDINARIO MAIO

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 28 de maio de 2020 ás 21:00 2ª convocatoria: 1 de xuño de 2020 ás 21:00
Lugar: PARTICIPACIÓN A DISTANCIA
Admite participación a distancia, podendo conectar mediante:
«A través da Sede Electrónica da entidade na dirección https://cambados.sedelectronica.gal. Pode accederse, igualmente, a través da Plataforma Gestiona (mediante usuario e contrasinal)»

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación das actas das sesións sesións celebradas os días 30/xaneiro/2020, 09/marzo/2020 e 12/marzo/2020 (Exptes.PLN/2020/1, PLN/2020/2 e PLN/2020/3).-
2. Expediente 313/2020. Proposta de Cambados Pode en apoio ao sector do viño, ao sector enoturístico e en defensa do interese xeral de Cambados.-
3. Expediente 314/2020. Proposta de Cambados Pode solicitando a inclusión do Proxecto de “Mellora de Servizos Urbanísticos de Manuel Murguía” no Plan Concellos 2020.-
4. Expediente 1676/2020. Proposta do BNG instando á Xunta de Galicia á aprobación dun Plan galego de reactivación económica por mor da pandemia da Covid-19.-
5. Expediente 1627/2020. Proposta de Cambados Pode interesando a reapertura gradual do mercadillo.-
6. Expediente 1685/2020. Proposta de Cambados Pode instando a aprobación dun convenio de colaboración e unha Comisión de seguimento de reconstrucción económica e social para afrontar a
crise derivada do Covid-19.-

B) Actividade de control
7. Expte. 1725/2019 – Dación de conta do informe de morosidade relativo ao cuarto trimestre de 2019.-
8. Expediente 1498/2020. Dación de conta do informe de morosidade relativo ao primeiro trimestre do 2020.-
9. Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía.-
10.Mocións de urxencia.-

C) Rogos e preguntas

DECRETO 2020-0552