PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2020 – DELEGACIÓNS ATRIBUCIÓNS E NOMEAMENTO CONCELLEIRO DELEGADO (FERNANDO PATRICIO)

Expediente 2813/2019 Resolución da Alcaldía Nº 2020-0458 do 22/04/2020 Delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiro Delegado Mediante Resolución da Alcaldía do 08.07.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) adoptouse acordo de delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiros/as Delegados/as. Mediante Resolución da Alcaldía do 12.11.2019 (BOP nº 239 de 13.12.2019) reorganizáronse […]

MAIO 2020 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS: LOTE 1.- 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro. 4. Travesía Santa Mariña. 5. Rua do Castro. […]