PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2020 – APROBACION PADRON DE AUGA 2020 1T

Aprob. Padrón Taxa prestac. servizo abastec. auga, canon auga e coef. vertedura, 1º trimestre/2020 PADRÓN AUGA 2020-1T

ABRIL 2020 – RESOLUCION ALCALDIA NomeamENTO nova integrante X.G.L. e Tte. Alcaldía

RESOLUCION ALCALDIA NomeamENTO nova integrante X.G.L. e Tte. Alcaldía RESOLUC. ALCALD. 2020-0438 nomeam. nova integrante X.G.L. e Tte. Alcald.

ABRIL 2020 – Resolución Continuacion Procedementos Administrativos

Resolución Continuacion Procedementos Administrativos 16.04.2020 Resolucion Continuacion Procedementos Administrativos