PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2020 – BANDO COVID-19

MARZO 2020 – BANDO COVID-19

Por parte do Ministerio de Sanidade veuse a ditar Instrucción do 19 de marzo de 2020 pola que se establecen criterios interpretativos para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE nº 76 de 20 de marzo de 2020)
Na citada Resolución habilitouse para que as persoas con discapacidade, que teñan alteracións conductuales, por exemplo persoas con diagnóstico de espectro autista e condutas disruptivas, o cal se vexa agravado pola situación de confinamento derivada da declaración do estado de alarma, e un acompañante, poidan circular polas vías de uso público, a condición de que se respecten as medidas necesarias para evitar o contaxio, en atención ao disposto na Instrución do Ministerio de Sanidade publicada no BOE nº 76 de 20 de marzo de 2020.
Do que se da difusión xeral para coñecemento do colectivo interesado.
Cambados 23 de marzo de 2020

Bando Covid – 19 23.03.2020