PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2020 –

BANDO DA ALCALDÍA A epidemia do COVID-19 supón unha emerxencia de saúde pública de importancia internacional que obriga a adopción de diversas medidas por parte do Estado, a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e a propia Administración Local. Mediante Real decreto 463/2020 declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de […]