PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO MARZO

MARZO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO MARZO

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria Extraordinaria
Motivo: «Dar trámite ao pagamento de facturas pendentes para dar cumprimento á normativa de pago de provedores»
Data e hora
1ª convocatoria: 12 de marzo de 2020 ás 21:00
2ª convocatoria: 16 de marzo de 2020 ás 21:00
Lugar
SALON DE SESIONS
Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1.Expte. 999/2020.- Toma de posesión de D. Fernando Patricio Rey como Concelleiro da Corporación Municipal de Cambados
2.Expte. 970/2020.- Recoñecemento Extraxudicial de Créditos 1/2020.-

Notificación da convocatoria Pleno Extraordinario Marzo