PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2020 – COBRANZA TAXAS CONSERVATORIO MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2019-2020

COBRANZA TAXAS CONSERVATORIO MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2019-2020 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA TAXAS ESCOLA MÚSICA 2 TRIMESTRE CURSO 2019-2020

COBRANZA TAXAS ESCOLA MÚSICA 2 TRIMESTRE CURSO 2019-2020 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA […]

FEBREIRO 2020 – RELACIÓN SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS – ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020

RELACIÓN SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS – ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020 RELACIÓN SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS – ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020