PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2020 – APROBACIÓN PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 2º SEMESTRE 2019

SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 2º semestre 2019. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 2º semestre do ano 2019 […]

FEBREIRO 2020 – BASES DOS PREMIOS DE ENTROIDO 2020

Aprobadas as Bases dos premios do Entroido 2020 e publicadas as mesmas no portal de transparencia, ábrese o prazo de inscrición para participar nos concursos. O prazo de inscrición será dende o xoves 13 de Febreiro e ata o venres 21 de febreiro. As solicitudes recolleranse na biblioteca municipal Luís Rei de luns a venres […]