PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2020 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ OS DÍAS 23 E 24 DE XANEIRO

DECRETO DA ALCALDIA Tendo que ausentarme da localidade os días 23 e 24 de xaneiro, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde accidental, o Primeiro Tenente de Alcalde D. Constantino Cordal Rodríguez. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de […]