PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2020 – ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE PROVISION DE POSTO DE AUXILIAR DE ALCALDIA EN REXIME DE COMISION DE SERVIZOS

Mediante Resolución da Alcaldía aprobouse a convocatoria de provisión temporal do posto sinalado no Anexo I mediante comisión de servizos voluntaria As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo estenderanse no impreso normalizado de solicitude que se adxunta no Anexo II e presentaranse en papel no Rexistro Xeral do Concello de Cambados ou a través […]