PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2020 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 4 TRIMESTRE 2019

COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 4 TRIMESTRE 2019 EDICTO Anuncio de cobranza en PerÍodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 4 TRIMESTRE 2019

COBRANZA PADRÓN MERCADO 4 TRIMESTRE 2019 ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZOS MERCADO correspondentes […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 4 TRIMESTRE 2019

COBRANZA PADRÓN PRAZA 4 TRIMESTRE 2019 ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes […]